16/17 d'abril

Inscripcions fins al 14 d'abril. Aforament Limitat.

El taller té com a objectius fonamentals afavorir idees afirmatives dins l'entorn de la joventut, prevenir conseqüències nocives derivades del mal ús del temps d'oci i avivar l'interès per la cultura i el bon ús del llenguatge a través de la cultura del Hip Hop.

El taller és un espai de coneixement i intercanvi cultural per a adolescents i joves amb inquietuds relacionades amb a expressió artística de rap, dins de la cultura hip-hop. A través de dinàmiques i exercicis vinculats a la improvisació i la composició rítmica, el rap es converteix en una eina pedagògica que serveix com a estímul positiu per al desenvolupament personal i social.