AVALEM JOVES PLUS

-              Contractacions EMCUJU:12

-              Contractacions EMPUJU: 6

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda: 182.476,08 Euros

Nombre de contractes: 12

Durada del contracte: Des del 12 de juliol de 2018 a l'11 de juliol de 2019.

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.

 

Ocupacions i tasques a realitzar:

 

Arquitecte: 1 persona

· Visita e inspecció d'obres majors i menors.

· Confeccionar memòries valorades de projectes municipals.

 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques: 1 persona

· Control de contenidors de residus urbans.

· Control de l'ocupació de vies públiques de les terrasses.

· Revisió del padró de guals.

· Assessorar als ciutadans de les subvencions que convoca la Conselleria en matèria

de lloguer i rehabilitació d'edificis.

 

Responsable de comunicació: 1 persona

· Publicar la comunicació institucional.

· Gestionar el portal de transparència.

· Promocionar la participació ciutadana.

 

Tècnic Informàtic: 1 persona

· Reparar i muntar equips informàtics

· Instal·lació de programes en equips informàtics.

· Disseny i muntatge de base de dades.

· Desenvolupament de la web.

 

Monitor d'activitats esportives: 1 persona

· Impartir classes de pre-esport als alumnes de primària.

· Impartir gimnàstica de manteniment per a adults.

· Organitzar jocs populars dirigits a completar la jornada contínua als alumnes de

primària.

· Recolzo en l'organització de competicions esportives.

 

Monitora d'activitats recreatives: 2 persones

· Atenció del Centre d'Informació Juvenil.

· Informar als joves de cursos, beques i oferta d'oci.

· Organització d'activitats dirigides a joves.

 

Administratiu: 2 persones

· Gestió de tràmits en el departament de Secretària.

· Actualitzar actes de Ple.

· Actualitzar bases de dades.

· Gestió de tràmits en el departament d'Obres i Serveis.

 

Auxiliar Administratiu: 1 persona

· Col·laboració amb el departament de Secretaria, manejant terminals, tractament de

textos i desenvolupant tasques administratives complementàries.

· Atenció al públic.

 

Gestor Forestal: 1 persona

· Tasques de manteniment de parcs i jardins.

 

Conductor de serveis especials: 1 persona

· Traslladar al grup de persones malaltes d'Alzheimer a l'Associació de Familiars i

Amics de Malalts d'Alzheimer de Castalla.

· Traslladar als joves amb diversitat funcional al centre Clarejar de Castalla.

· Traslladar als joves amb diversitat funcional al Centre Ocupacional Sant Pascual

d'Ibi.

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

        Subvenció obtinguda: 89.368,08 Euros

        Nombre de contractes: 6

        Durada del contracte: Des del 12 de juliol de 2018 a l'11 de juliol de 2019.

        Tipus de contracte: Contracte per obres o servei determinat.

 

Ocupacions i tasques a realitzar:

 

Conserge: 2 persones

· Obertura, vigilància i manteniment bàsic les instal·lacions esportives durant l'època

estival, en la qual la piscina municipal està oberta.

· Obertura, vigilància i manteniment bàsic de les instal·lacions esportives durant la

temporada en què se celebra la lliga de futbol i bàsquet.

 

Peó d'Obres i Serveis: 4 persones

· Tasques de manteniment de zones verdes.

· Recuperació del mobiliari urbà i pintura vial en Av. de la Pau i adjacents i en el casc

antic.

· Manteniment de les finestres del Palau Marques de Dos aigües.

 

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

- Direcció general d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

- UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social