22 abril 2018

S'ha publicat el Bàn "Nit dels coets 2018" amb la finalitat de donar difusió de la festivitat de la Nit dels coets considerada com cordà, així com regular l'ús d'artificis pirotècnics, en la qual s'aconsegueix equilibrar tradició amb seguretat.

Es milloren les condicions de seguretat amb la ajuda dels responsables de les zones de foc amb l'objectiu d'augmentar la protecció tant de tiradors com de veïns.

Les responsables de zones de Foc són col·laboradors voluntaris que assumeixen la responsabilitat del compliment de la normativa en les zones de foc (fogueres autoritzades per a tirar coets, no totes les fogueres seran zones de foc, tan sols els que tinguen responsable)

La Nit dels coets és una mostra del sentir d'un poble, expressat a través de la pólvora i per tant volem que respectant els que ens marca la restrictiva legislació, seguisca celebrant-se.

El dia 20 es publicarà el plànol de les zones de foc d'Onil una vegada finalitzat el procés per a sol·licitar zona de foc per part de cada responsable.

Agraïm a l'Associació de Coeters l'esforç que any rere any es realitza per a poder celebrar aquesta festivitat.

Ban Nit dels Coets

Ban Fogueres

Normativa Fogueres

 Formulari zones de foc

Ban ús petards

Model autorització de pares/mares a menors per a tirar petards